Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

MATURSKI ISPIT

Zakonom o gimnaziji predviđeno je da se po završetku gimnazijskog obrazovanja polaže maturski ispit čime se stiče opšte srednje obrazovanje. Maturski ispit predstavlja provjeru uspješnosti učenika u usvajanju neophodnih znanja i omogućava testiranje pod istim uslovima za sve maturante u Crnoj Gori. 

Maturski ispit za učenike gimnazije prvi put je organizovan školske 2010/11. godine. Institucija koja izvodi maturski ispit je Ispitni centar Crne Gore, a u našoj školi maturski ispit organizuje školski koordinator u saradnji sa Upravom škole i članovima svog tima.  

Maturski ispit ima eksterno-interni karakter: dva ispita ocjenjuje Ispitni centar, a dva profesori u školama. Dakle, učenici polažu četiri predmeta, a ispit se sastoji iz obaveznog i izbornog dijela.

Obavezni dio čine:

1. Maternji jezik i književnost,

 2. Matematika ili prvi strani jezik (engleski, francuski, italijanski, ruski ili njemački jezik).

Obavezni predmeti testiraju se eksterno, tako da će maternji jezik biti testiran putem eseja i testa znanja, a kod matematike je smanjen broj oblasti iz kojih će se učenici testirati. Takođe, na kraju testa učenici će imati i listi neophodnih formula za rješavanje zadataka.  

Izborni dio čine dva predmeta za koje je u Nastavnom planu gimnazije definisan maturski standard. Izborne predmete će učenici polagati kao i do sada - kod svojih predmetnih profesora. 


Struktura eksterno-internog maturskog ispita

 

Eksterno-interni maturski ispit

Maternji jezik i književnostMatematika ili prvi strani jezikIzborni predmetIzborni predmet

Da bi učenik/učenica odabrao/la predmete koje će polagati na maturskom ispitu, neophodno je da zadovolji maturski standard za taj predmet. Za pojedine predmete nema razlike između standarda za taj predmet i maturskog standarda, tako da učenici završetkom IV razreda imaju ispunjen maturski standard (matematika, prvi i drugi strani jezik, istorija). Za ostale predmete, izuzev fizičkog vaspitanja koje nema maturski standard, maturski standard se postiže izborom odgovarajućeg obaveznog izbornog predmeta u III i/ili IV razredu.


Tabela obaveznih izbornih predmeta koji služe za dopunu maturskih standarda odgovarajućih obaveznih predmeta:

OBAVEZNI PREDMET

OBAVEZNI IZBORNI PREDMETI KOJIM SE DOPUNJAVA MATURSKI STANDARD

Muzička umjetnost

Muzika – moj jezik
(2 časa sedmično u 3. i 4. razredu)

Likovna umjetnost

Umjetnost i vizuelne komunikacije
(2 časa sedmično u 3. i 4. razredu)

Latinski jezik

Sintaksa latinskog jezika
(3 časa sedmično u 4. razredu)

Geografija

Turistička geografija Crne Gore
(3 časa sedmično u 3. ili 4. razredu)

Biologija

Molekularna biologija i genetika
(3 časa sedmično u 3. ili 4. razredu)

Hemija

Biohemija
(3 časa sedmično u 4. razredu)

Fizika

Odabrana poglavlja fizike
(3 časa sedmično u 3. ili 4. razredu)

Psihologija

Pojedinac u grupi
(3 časa sedmično u 3. ili 4. razredu)

Sociologija

Sociologija kulture
(3 časa sedmično u 3. ili 4. razredu)

Filozofija

Logika
(2 časa sedmično u 3. razredu)
i Etika
(2 časa sedmično u 4. razredu)

Informatika

Algoritmi i programiranje
(3 časa sedmično u 3. ili 4. razredu)

Na web stranici Ispitnog centra Crne Gore možete pogledati detaljnija objašnjenja i preuzeti test knjižice.

 Na osnovu podataka Ispitnog centra, ove godine maturski ispit će se održati u periodu od 1-15. juna 2016. godine. Tačan datum će tek biti objavljen.