Copyright 2020 - Custom text here

I RAZRED - FIZIKA

Profesor: Vladimir Popović

Materijal za dvojezična odjeljenja

Materijal

Format

PDF

PPT

Acceletetion

preuzmi

 

Free falling

preuzmi

 
Motion preuzmi  

Position vector

preuzmi

 

Relative velocity

preuzmi

 

Uniform motion

preuzmi

 

Velocity

preuzmi

preuzmi

Napomena: prezentacije koje su date i u PowerPoint formatu u sebi sadrže animaciju koja nije vidljiva u PDF formatu

f t g m

Gimnazija „Slobodan Škerović“

Ul. Vaka Đurovića 26

81 000 Podgorica, Crna Gora

Tel: ++382 20 664 044

Fax: ++382 20 667 546

e-mail:

gimnazijapg@t-com.me;

skola@gim-pg.edu.me;